12 lutego 2021

Zgłaszanie par, które obchodzą 50. Rocznicę ślubu

Co roku w Naszej Gminie organizowana jest uroczystość, podczas której wręczane są Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowe i piękne wyróżnienie dla par, które przeżyły razem 50 lat.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie par, które wstąpiły w związek małżeński w 1970 roku, a są zameldowani na terenie Gminy Leoncin. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie par, które przeżyły 50 lat razem lub więcej a nie zostały odznaczone medalem w latach ubiegłych.

Fakt ten należy zgłosić osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Leoncinie ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 2, do 15 marca 2021 r.

Zgłoszeń mogą dokonywać sami małżonkowie, ale również członkowie ich rodzin, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. tel. kontaktowy: (22) 785 66 00 wew. 25.

Przypominamy, że:

  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Urząd Stanu Cywilnego Leoncin sporządza projekt wniosku, a następnie przesyła go do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
  3. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta RP, w terminie około sześciu miesięcy od daty zgłoszenia pary w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leoncinie.
  4. Gdy medale są już dostarczone do Urzędu Stanu Cywilnego w Leoncinie Jubilaci zostaną poinformowani o terminie uroczystości, na której zostaną odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale w imieniu Prezydenta RP wręcza Wójt Gminy Leoncin.

Serdecznie zapraszam

Adam Mirosław Krawczak

Wójt Gminy Leoncin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *