Dofinansowanie na nowe place zabaw i siłownie

Kategorie: Polecane

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 264 gminom dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia...

II tura wyborów Prezydenta RP

Kategorie: Polecane

W niedzielę 12 lipca odbyła się II tura wyborów Prezydenta RP. Cztery lokale wyborcze (w Górkach, Leoncinie, Nowych Grochalach i Wilkowie Polskim) otwarte były od godz. 7.00 do 21.00. Wyborcy...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 09 lipca 2020 roku o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

XXV –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXV –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 14 lipca 2020 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 06 lipca 2020 roku o godz. 8.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

Zmiana godzin pracy UG w Leoncinie

Informujemy,  iż w okresie wakacyjnym tj, lipiec i sierpień Urząd Gminy pracować będzie w godz. 7.00 – 15.00 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, kontakt bezpośredni z pracownikami Urzędu Gminy w Leoncinie...