29 września 2021

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach

W dniu 17 września 2021 r. została opublikowana na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w maju 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Leoncin jest jedną z 29 gmin z terenu kraju, która otrzymana dofinansowanie na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Inwestycja będzie polegała na przebudowie dawnej szkoły podstawowej w Górkach na potrzeby Centrum a następnie jego wyposażeniu, celem stworzenia szczególnych warunków do samodzielnego i niezależnego zamieszkiwania dla 13 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym w formie pobytu całodobowego.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Górkach obejmować będzie część parteru z funkcją dzienną oraz całe piętro na którym zaprojektowane zostały jednoosobowe pokoje mieszkalne wraz z łazienkami z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb mieszkańców. Poruszanie się pomiędzy parterem a piętrem będzie możliwe poprzez zainstalowaną windę dostosowaną do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz schody spełniające standardy dostępności zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego: 2 025 216,64

Planowany termin realizacji zadania: 01.10.2021 r. – 30.06.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *