Projekt „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”

Gmina Leoncin realizuje w partnerstwie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”

Celem głównym projektu partnerskiego jest zwiększenie obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urzędy Gmin: Leoncin, Leszno, Pomiechówek, Stare Babice, Zakroczym oraz jednostki podległe.

W ramach projektu zostaną zakupione licencje na moduły oprogramowania w którym zaimplementowane będą e-usługi, wdrożony system elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach podległych objętych projektem oraz  u Partnerów i Lidera . Jednocześnie zakupione moduły zostaną połączone z systemami dziedzinowymi oraz oprogramowaniem jakie w tej chwili znajduje się w Urzędach .

W projekcie przewidziano również m.in. wdrożenie e-rejestrów, konsultacji społecznych umożliwiających publikowanie i komentowanie uchwał oraz uruchomienie wielu e-usług ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez klientów ( osoby fizyczne oraz przedsiębiorców).

Całkowita wartość projektu : 6 743 580,00

Dofinansowanie projektu z UE: 5260 464,00