27 sierpnia 2021

XLI –nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLI –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, w dniu 30 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 w Klubie Senior+ obok GOK-u w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
  5. Uchwała w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin.
  6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Teofile, gmina Leoncin.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *