300 tyś zł. na remont Hali Sportowej

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować ponad 500 obiektów sportowych. W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł na kolejne sportowe inwestycje. W piątek 22 września podpisane zostały kolejne umowy. Gmina Leoncin otrzyma 300 tyś. zł. w ramach złożonego wniosku „Remont Hali sportowej w Leoncinie”.