Akcja szczepienia lisów

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy, że w dniach 14 – 31 maja 2021 r. planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 30 dawek na 1 km2 na obszarze objętym szczepieniami (m.in. na terenie powiatu nowodworskiego), zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki.
Szczepionka jest w postaci krążka, koloru zielono – brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
Nie należy dotykać szczepionek. Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie – komunikat