Blisko 1,4 mln zł. dofinansowania na przebudowę ulicy Zacisze i Podleśnej

W dniu 15 listopada 2022 r. Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak podpisał umowę dofinansowania w wysokości 1 389 767,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych na „Przebudowę ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości Leoncin”.
Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Zacisze i Podleśnej w miejscowości w Leoncin” zaplanowano w budżecie Gminy na 2023 rok.
Gmina Leoncin na powyższą inwestycje przeznacza kwotę 2 184 139,50 zł z czego kwota 1 389 767,00 zł to dofinansowanie w ramach PROW oraz pozostała kwota 794 372,50 zł to wkład własny Gminy Leoncin.