IV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w IV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie. Proponowany porządek...

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz....

Posiedzenie Komisji Technicznej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w sali Nr 15...

III – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w III – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 5 czerwca 2024 r. godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: 1....

Wybory uzupełniające ławników 2024-2027

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Wybory uzupełniające ławników 2024-2027 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r....

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 10.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...