XXXIX –nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXIX –nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 5 lipca 2021 r. godz. 10:00 w Senior Wigor w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński