Ćwiczenia ratownicze „New Wave 2023”

W dniach 5-8 września 2023 roku na terenie powiatu nowodworskiego (miejscowości: Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Secymin, Nowe Grochale) odbędą się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „New Wave 2023”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Akademia Pożarnicza, będące częścią międzynarodowego konsorcjum APELL, którego zadaniem jest organizacja ćwiczeń dla modułów ratowniczych wchodzących w skład Europejskiej Puli Zasobów Ratowniczych.

Tematyka ćwiczeń dotyczy zagrożeń powodziowych. Grupy międzynarodowe będą dysponowały pompami wysokich wydajności, łodziami do ewakuacji z zalanych terenów oraz wyposażeniem umożliwiającym podniesienie wysokości wałów. Z uwagi na fakt, że są one realizowane w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności swój udział zapowiedział także Dyrektor Generalny ds. Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej Unii Europejskiej Pan Maciej Popowski. Udział w ćwiczeniach wezmą grupy ratownicze z: Polski, Ukrainy, Finlandii, Austrii, Czech, Belgii, Chorwacji.

Scenariusz ćwiczeń obejmuje wystąpienie zagrożeń powodziowych wzdłuż rzek Narwi i Wisły, a część epizodów związana będzie m.in. z ewakuacją ludności przy użyciu łodzi ratowniczych, pompowaniem wody z terenów zalanych, dostarczaniem żywności do miejsc odciętych czy podwyższaniem wałów przeciwpowodziowych. Działania będą prowadzone przez dwie doby – również w nocy. Baza operacji będzie znajdowała się w Twierdzy Modlin, gdzie grupy utworzą obozowisko. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie współpracy pomiędzy modułami z różnych krajów, które są gotowe udzielić pomocy w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych.

W związku z powyższym w lokalizacjach, w których zaplanowano ćwiczenia, będzie można zauważyć zwiększony ruch pojazdów strażackich.