Gminny  System  Powiadamiania SMS

Osoby  zainteresowane  przystąpieniem  do  Gminnego  Systemu  Powiadamiania  SMS proszę o złożenie niniejszej zgody w Urzędzie Gminy Leoncin – pokój Nr 8 (sekretariat urzędu) lub w zalakowanej kopercie na ręce Sołtysa

Klauzula informacyjna powiadamiania SMS