III rata podatku – informacja

W związku z obecnym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Wójt Gminy Leoncin informuje, że nie będzie dokonywany pobór podatku przez inkasenta III raty płatnej                                   do 15 września 2021 roku  w następujących sołectwach:

– Nowy Secymin  – sołtys Szczepan Walicki

– Wilków nad Wisłą, Stare Gniewniewice – sołtys Andrzej Kalisz

– Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość  – sołtys Joanna Symon

– Nowe Polesie – sołtys Agnieszka Cząstkiewicz

W pozostałych sołectwach pobór podatku pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Wójt Gminy Leoncin przypomina, że opłatę można uiścić w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim oddział Leoncin oraz przelewem internetowym na podany poniżej nr konta:

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173 w tytule przelewu należy podać numer decyzji podatkowej oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości.