Informacja

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o rzekomym wycieku danych osobowych informujemy, że zostały przeprowadzone czynności kontrolne, które jednoznacznie wykazały, że nie doszło do wycieku danych osobowych z rejestrów PESEL/ Żródło, które mogły być dostępne w związku z nieuprawnionym pobytem osoby nieupoważnionej na stanowisku pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.