Informacja o dofinansowaniu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin w 2022 r. dofinansowano przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 18.514,64