IV rata podatku – informacja

W związku z obecnym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Wójt Gminy Leoncin informuje, że nie będzie dokonywany pobór podatku przez inkasenta IV raty płatnej do 15 listopada 2021 roku w następujących sołectwach:
– Nowy Secymin – sołtys Szczepan Walicki
– Wilków nad Wisłą, Stare Gniewniewice – sołtys Andrzej Kalisz
– Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość – sołtys Joanna Symon
W pozostałych sołectwach pobór podatku pozostaje bez zmian.
Jednocześnie Wójt Gminy Leoncin przypomina, że opłatę można uiścić w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim oddział Leoncin oraz przelewem internetowym na podany poniżej nr konta:
43 8011 0008 0040 0400 0273 0173 w tytule przelewu należy podać numer decyzji podatkowej oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości.