Konkurs KRUS – „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o
zdrowie dbamy”.
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych.
Prace należy odsyłać na adres PT KRUS w Nowym Dworze Maz. ul. Okrzei 3 05-100 Nowy dwór Maz., lub pocztą elektroniczną e-mail: nowydwormazowiecki@krus.gov.pl