Porozumienie dla trasy rowerowej wokół KPN

W dniu 22 lipca br. w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie nastąpiło podpisanie porozumienia, pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym, Powiatem Warszawskim Zachodnim, Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim, Gminą Brochów, Gminą Czosnów, Gminą Izabelin, Gminą Kampinos, Gminą Leoncin, Gminą Leszno, Gminą Łomianki i Gminą Stare Babice w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”.
Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego powstała z inicjatywy Jana Żychlińskiego – Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Członka Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Projekt zakłada wykonanie w partnerstwie z KPN i innymi samorządami trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. Wybudowanie profesjonalnej trasy rowerowej o najwyższych standardach przyczyni się do skanalizowania ruchu rowerowego w obszarze KPN-u, promocji Kampinoskiego Parku Narodowego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego gmin położonych w jego otoczeniu.
Koncepcja wykonania trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego została przygotowana przez Powiat Warszawski Zachodni w porozumieniu z Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym.
W ramach koncepcji określono przebieg planowanej trasy rowerowej z trasami łącznikowymi (łącznie to 279,112 km) i infrastrukturą towarzyszącą (tj.: miejsca odpoczynku rowerzystów, wieże widokowe), przygotowano standardy techniczne i wykonawcze, określono koszty szacunkowe realizacji inwestycji oraz opracowano mapę inwestycyjną planowanych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, powiatu warszawskiego zachodniego, powiatu nowodworskiego oraz powiatu sochaczewskiego.
Celem projektu jest wybudowanie spójnej, bezpiecznej, komfortowej trasy rowerowej, która przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu, turystyki i promocji Kampinoskiego Parku Narodowego wśród turystów krajowych i zagranicznych. Trasa rowerowa zgodnie z założeniami, będzie pełniła funkcję rekreacyjną (tj. zapewniającą aktywne spędzanie czasu na rowerze w miejscu atrakcyjnym pod względem przyrody i krajobrazu), funkcję turystyczną, a także komunikacyjną. Projekt zostanie zgłoszony do programu Nowy Ład. Termin naboru upływa w dn. 30 lipca br.
Źródło: Powiat Warszawski Zachodni