Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 9:00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

Opiniowanie materiałów pod obrady– zwyczajnej sesji Rady Gminy.
– w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 r.
– w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński