Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Leoncin

Spotkanie Trzech Kultur

 

Modernizacja i doposażenie budynku Biblioteki Publicznej w Leoncinie z organizacją warsztatów pisarskich

 

Utworzenie świetlicy wiejskiej w Górkach