Przekaż 1% na OSP

Należy wypełnić swoje zeznanie Pit 37 wskazując w pozycji 132 zeznania nr KRS 0000 116212, w pozycji 133 wpisać kwotę, natomiast w pozycji 134 wpisać OSP Wilków Polski lub OSP Leoncin (05-155 Leoncin) oraz zaznaczyć X w pozycji 135 jeśli wyrażacie Państwo zgodę aby dane darczyńcy przekazane zostały obdarowywanemu.

Należy wypełnić swoje zeznanie Pit 36 wskazując w pozycji 472 zeznania nr KRS 0000116212, w pozycji 473 wpisać kwotę, natomiast w pozycji 474 wpisać OSP Wilków Polski lub OSP Leoncin oraz zaznaczyć X w pozycji 475 jeśli wyrażacie Państwo zgodę aby dane darczyńcy przekazane zostały obdarowywanemu.

Przekazany przez Państwa w zeznaniu lub jego korekcie 1% podatku dla Związku OSP RP zostanie przekazany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na rachunek bankowy Zarządu Głównego Związku OSP RP jako organizacji pożytku publicznego. Z przekazanej kwoty do dyspozycji wskazanej w zeznaniu jednostki OSP na terenie naszej gminy zostanie postawione 85% tej kwoty. Pozostała kwota w wysokości 3 x 5% zostanie wydatkowana na cele pożytku publicznego odpowiednio przez Zarząd Główny, Zarząd Wojewódzki lub Zarząd Powiatowy Związku.