Raport etnograficzny wraz z mapą trafi do mieszkańców gminy Leoncin

Stowarzyszenie Enjoy Leoncin zakończyło projekt pn. „Nasza historia”, na który pozyskało środki  od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie miało na celu stworzenie raportu etnograficznego gminy Leoncin, a uzupełnieniem tego dokumentu jest mapa z zaznaczonymi obiektami kulturowymi i historycznymi w gminie. Zadanie rozpoczęły warsztaty ze społecznością lokalną, następnie przeprowadzono wywiady z mieszkańcami, którzy zechcieli wziąć udział w projekcie. Dokument opracowało Stowarzyszenie Pracowania Etnograficzna z Warszawy, które skupia etnografów i antropologów kultury. Oba dokumenty będą dostępne w Bibliotece Publicznej w gminie Leoncin, Urzędzie Gminy, Centrum Informacji Turystycznej – LOT Trzech Rzek w Modlinie, u członków Stowarzyszenia Enjoy Leoncin oraz będzie do pobrania w formie elektronicznej ze strony organizacji i Urzędu Gminy.

Mapa

Nasza historia – Raport