Ochrona środowiska

Informacja dotycząca zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem/dokarmianiem dzikich gołębi.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności stosowania zabezpieczeń ograniczających dostęp gołębi oraz o regularnym sprzątaniu odchodów, resztek gniazd, skorupek po jajkach gołębich, pożywienia, piór, puchu i innych zanieczyszczeń.

Projekt Informacyjny MPWIS – gołębie