1

Rekrutacja do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych 2023-2024

Zarządzenie 5/2023

Harmonogram klasy I – zał. nr 1

Kryteria naboru klasa I

Regulamin rekrutacji klas I