Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin

Samorządowy Zakład Budżetowy Leoncin

Ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pok. nr 13

Godziny pracy:

Poniedziałek 9:00-17:00

Wtorek – Piątek 8:00-16:00

Tel. 22/7856138, e-mail pkl.leoncin@op.pl,

Oczyszczalnia Ścieków

Michałów 4C, 05-155 Leoncin

Tel. 22/7856553

Kierownik Zakładu

Adam Wierzchoń

Tel. 513181100

Tabor asenizacyjny (wywóz szamba)

Tel. 535590711

Zgłaszanie stanu wodomierzy:

Inkasent – Pani Dorota Burzyńska Tel. 502601454

Elektronicznie – pkl.leoncin@op.pl

Osobiście – w pok. nr 13 (I piętro) budynek Urzędu Gminy Leoncin

Zgłoszenia awarii:

Telefony 22/7856553 (24 h), 513181100, 535590711, 502601454

Wysokość cen i stawek – zbiorowe zaopatrzenie w wodę/odprowadzania ścieków

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowy przyłącza wodociąg/kanalizacja

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej

Wniosek o zawarcie umowy (szambo)