Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

W związku z pismem I Wicewojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2023 r. dotyczącym szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, Urząd Gminy w Leoncinie informuje, że powołane komisje w składzie określonym z Zarządzeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę wraz z zarządzeniami zmieniającymi, będą miały przypisane kompetencje do szacowania strat powstałych również w wyniku suszy.

Zgodnie z normą zawartą w rozporządzeniu zmieniającym komisja winna oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy, jaki powinien złożyć producent rolny w urzędzie gminy znajduje się w załączeniu. Warunkiem rozpoczęcia prac komisji terenowej w przypadku suszy jest zgłoszenie wystąpienia szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody. Komisje z oszacowania szkód będą sporządzać raporty oszacowania szkód.

Dodatkowe informacje w sprawie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy można uzyskać Urzędzie Gminy Leoncin w pokoju nr 20 w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik nr 1 Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej_