Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leoncin w 2023 roku