Zebrania sołeckie 2021 – drugi termin

W poniedziałek 6 września 2021 r. rozpoczęły się zebrania sołeckie Sołectw z terenu Gminy Leoncin i potrwają do 20 września. W ich trakcie sołtysi przedstawią zrealizowane zadania. Mieszkańcy podejmą decyzje na jakie cele w przyszłym roku przeznaczone zostaną fundusze sołeckie.

Ze względu na niską frekwencję niektóre z sołectw zbiorą się ponownie. Drugi termin zebrań dla sołectw:

Nowe Grochale (Nowe Grochale, Stare Grochale) – Szkoła Podstawowa w Głusku, 16.09.2021 godz.17:00

Stanisławów (Stanisławów, Głusk) – Szkoła Podstawowa w Głusku, 16.09.2021 godz. 19:00

Stare Polesie (Stare Polesie, Krubiczew, Nowiny) – Sołtys, Nowiny 10, 20.09.2021 godz. 18:30

Leoncin (Leoncin, Michałów, Wincentówek) – GOK, 21.09.2021 godz. 18:00

Gać (Gać, Teofile) – GOK, 22.09.2021 godz. 18:00

 

Harmonogram ostatnich zebrań (z pierwszego terminu):

Nowa Dąbrowa (Nowa Dąbrowa) – Sołtys, Nowa Dąbrowa 27, 13.09.2021 godz. 16:00

Stara Dąbrowa (Stara Dąbrowa) – Sołtys, Stara Dąbrowa 6a (zamiast planowego w ZHP) , 13.09.2021 godz. 17:00

Górki (Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość) – budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Górkach, 13.09.2021 godz. 18:30

Secymin Polski (Secymin Polski, Secyminek)– Sołtys, Secymin Polski 34, 14.09.2021 godz. 17:30

Nowy Wilków (Nowy Wilków) – Sołtys, Nowy Wilków 28, 14.09.2021 godz. 18:30

Nowy Secymin (Nowy Secymin) – OSP Wilków Polski, 15.09.2021 godz. 17:30

Wilków Polski (Wilków Polski ) – OSP Wilków Polski, 15.09.2021 godz. 18:30

Gniewniewice Folwarczne (Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice) – OSP Wilków Polski (zamiast planowego Gniewniewice Folwarczne 2A), 15.09.2021 godz. 19:30

Wilków nad Wisłą (Wilków nad Wisłą, Stare Gniewniewice) – OSP Wilków Polski, 20.09.2021 godz. 19:30