Kategorie: Polecane Środowisko

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ SIERPIEŃ 2023 r. Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego...

Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

Kategorie: Polecane Środowisko

Wójt Gminy Leoncin informuje: PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26 lipca 2023 roku o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Kategorie: Polecane Środowisko

W związku z pismem I Wicewojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2023 r. dotyczącym szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, Urząd Gminy w Leoncinie informuje, że powołane komisje w składzie...

Dotacja na remont Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie

Kategorie: Polecane

W dniu 3 lipca 2023 roku w Izabelinie odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Gminę Leoncin reprezentował Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak oraz...