Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej,
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Klauzula informacyjna