Ślub cywilny

Ślub cywilny

Aby wziąć ślub cywilny w urzędzie lub poza nim (np. w plenerze) należy udać się do urzędu stanu cywilnego w celu złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalić termin ślubu.

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste narzeczonych,
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty:

Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Leoncin:

46 8011 0008 0040 0409 2142 0029.

W tytule przelewu: ,,Opłata skarbowa”.

Za ślub poza urzędem w tzw. plenerze – dodatkowa opłata 1.000,00 zł. płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Leoncin: 30 8011 0008 0040 0409 2142 0026.

W tytule przelewu: ,,Opłata dodatkowa”.

Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w formie gotówkowej w Urzędzie.

 

Wniosek o ślub w plenerze

Klauzula informacyjna