Plan ogólny

Kategorie: Budownictwo Referaty

  Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, uchwalany dla całego obszaru Gminy, który do końca 2025 roku zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny będzie wyznaczał ramy rozwoju...