Wykaz podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

Kategorie: Gospodarka odpadami

Gmina: Leoncin Województwo : mazowieckie   lp.  nazwa jednostki rodzaj wywożonych odpadów     stałe ciekłe 1 2 3 4 1. „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz X X   ul. Arkuszowa 43,...

Azbest – informacja

Kategorie: Gospodarka odpadami Polecane

Urząd Gminy Leoncin informuje, że zamierza w 2021 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji na demontaż, odbiór, transport i utylizację...

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Leoncin za 2019 rok

Kategorie: Gospodarka odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Leoncin za 2019 rok

Wytyczne ws. postępowania z odpadami

Kategorie: Covid-19 Gospodarka odpadami

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania...

Informacja o zmianach w BDO

Kategorie: Gospodarka odpadami

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba...