Ekologiczny piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

W dniu 15 września 2023 r. na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego odbył się I Ekologiczny Piknik Rodzinny. Zadanie w 100% zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Ekologiczny piknik rodzinny”. Celem programu jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego.

W pikniku ekologicznym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą
w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie oraz rodzice.

Do dyspozycji uczniów było 11 stanowisk obsługiwanych przez animatorów:

STANOWISKO 1 – Eko pokój zagadek o tematyce ochrona powietrza / odnawialne źródła energii

STANOWISKO 2 – Koło fortuny

STANOWISKO 3 – Eko ramka do zdjęć

STANOWISKO 4 – Gra puzzle XXL

STANOWISKO 5 – Gra planszowa XXL

STANOWISKO 6 – Ekologiczny twister gra XXL

STANOWISKO 7 – Sadzenie roślin

STANOWISKO 8 – Bomby nasienne

STANOWISKO 9 – Eko VR

STANOWISKO 10 – Eko biżuteria

STANOWISKO 11 – OZE – odnawialne źródła energii

 

Organizacja Ekologicznego pikniku rodzinnego i organizowane w jego trakcie akcje edukacyjne promowały dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, wspierające zachowania proekologiczne. Poprzez gry i zabawy zorganizowane w trakcie pikniku, dzieci i młodzież i towarzyszący im dorośli mieli możliwość wzbogacenia wiedzy w zakresie zachowań wpływających na jakość środowiska, skutków zdrowotnych i finansowych złej jakości powietrza, kształtowania właściwych zachowań społecznych poprzez  propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej, właściwej segregacjii gospodarowania odpadami, obowiązujących przepisów i kontroli ich przestrzegania, ochrony przyrody.