1 grudnia 2022

1,6 mln. zł. dopłaty do przewozów autobusowych

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisał łącznie 59 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy te otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 54 mln zł na uruchomienie połączeń lokalnych. W uroczystości podpisania umów udział wzięli także Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michał Prószyński, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Łukasz Kudlicki, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska.

Do Gminy Leoncin trafi dopłata w wysokości 1 654 817,4 zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 131,50 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych.

Dodaj komentarz