12 lutego 2021

Zgłaszanie par, które obchodzą 50. Rocznicę ślubu

Co roku w Naszej Gminie organizowana jest uroczystość, podczas której wręczane są Medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to wyjątkowe i piękne wyróżnienie dla par, które przeżyły razem 50 lat.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie par, które wstąpiły w związek małżeński w 1970 roku, a są zameldowani na terenie Gminy Leoncin. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie par, które przeżyły 50 lat razem lub więcej a nie zostały odznaczone medalem w latach ubiegłych.

Fakt ten należy zgłosić osobiście w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Leoncinie ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, pokój nr 2, do 15 marca 2021 r.

Zgłoszeń mogą dokonywać sami małżonkowie, ale również członkowie ich rodzin, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. tel. kontaktowy: (22) 785 66 00 wew. 25.

Przypominamy, że:

  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Urząd Stanu Cywilnego Leoncin sporządza projekt wniosku, a następnie przesyła go do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
  3. Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta RP, w terminie około sześciu miesięcy od daty zgłoszenia pary w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leoncinie.
  4. Gdy medale są już dostarczone do Urzędu Stanu Cywilnego w Leoncinie Jubilaci zostaną poinformowani o terminie uroczystości, na której zostaną odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale w imieniu Prezydenta RP wręcza Wójt Gminy Leoncin.

Serdecznie zapraszam

Adam Mirosław Krawczak

Wójt Gminy Leoncin

Dodaj komentarz