8 listopada 2021

3,7 mln. zł. na inwestycje wodno-kanalizacyjne w gminie Leoncin

Rząd RP przeznaczył 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł na projekty związane z kanalizacją.
Pieniądze trafią do tych JST, które mają w zakresie tego rodzaju przedsięwzięć największe potrzeby i znacząco poprawią komfort życia oraz stan środowiska naturalnego.
Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31 października br. Środki gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.
Kwota środków przekazanych poszczególnym gminom na inwestycje wodociągowe nie może być mniejsza niż 0,3 mln zł i większa niż 5,604 mln zł.
Natomiast z zakresu kanalizacji, kwota środków przekazanych poszczególnym gminom może być mniejsza niż 0,9 mln zł i większa niż 5,186 mln zł.
Gmina Leoncin na inwestycje z tytułu zaopatrzenia w wodę otrzyma 1 626 350 zł oraz budowę kanalizacji 2 140 741 zł. Łącznie 3 767 091 zł.

Dodaj komentarz