27 października 2021

4,4 miliona złotych dofinansowania

W poniedziałek 25 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje trafią łącznie do 2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski.

Gmina Leoncin otrzyma ponad 4,4 miliona złotych na realizację inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zakładana jest poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu obecnego. Planowana inwestycja obejmie: modernizację sieci CO i CUW, montaż instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie budynków, wymianę stolarki.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Gmina Leoncin dodatkowo złożyła wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Leoncin poprzez budowę dróg publicznych i infrastruktury pieszo-rowerowej oraz kompleksowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Leoncin, na które w ramach zakończonego naboru Gmina nie uzyskała dofinansowania.

Dodaj komentarz