25 października 2023

5 mln zł. dla zadania „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leoncin”

W dniu 24 października 2023 r. w siedzibie w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Leoncin – Adam Mirosław Krawczak oraz Skarbnik Gminy – Krystian Bargieł uczestniczyli w podpisaniu umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Leoncin” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W związku z zawartą umową Gminie Leoncin została przyznana pomoc finansowa na realizację operacji w wysokości 5 000 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana do czerwca 2024 r. w ramach formuły „zaprojektuj-wybuduj”.

Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Leoncin poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starych Grochalach, budowę podziemnego zbiornika retencyjnego w Michałowie oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Leoncin dla osiągnięcia wysokich standardów gospodarki sanitarnej i wodnej.

Dodaj komentarz