25 października 2023

5,7 mln dofinansowania dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin”

W dniu 12 października 2023 r. w wyniku rozstrzygnięcia 8 naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Leoncin uzyskała wstępną promesę o wartości 5 700 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin”. W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie: sieć wodociągowa – długości ok. 2 km oraz sieć kanalizacyjna o długości ok. 3 km. Realizacja zadania zaplanowana jest w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Wkład własny Gminy Leoncin zgodnie z założeniami Programu stanowi 5% wartości inwestycji.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako bezzwrotne dofinansowanie.

Dodaj komentarz