Sporządzenie MPZP Krubiczew i Wilków Polski

Kategorie: Polecane

Urząd Gminy w Leoncinie przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla miejscowości Krubiczew i Wilków Polski. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego...

Bój o Polesie Stare

Kategorie: Polecane

17 września 1939 roku w dwóch miejscowościach w naszej gminie rozegrały się zacięte walki. W Górkach i w Polesiu Starym. Mieszkańcy mimo trwającej wojny robili swoje codzienne prace. Mieli jednak...

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

Kategorie: Polecane

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i...

Azbest – informacja

Kategorie: Gospodarka odpadami Polecane

Urząd Gminy Leoncin informuje, że zamierza w 2021 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji na demontaż, odbiór, transport i utylizację...

Kategorie: Polecane

  MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCZY W POMIECHÓWKU organizuje SZKOLENIE nt. Rachunkowość w gospodarstwach rolnych które odbędzie się 13-10-2020 (wtorek) o godz. 10.00    w  budynku Ośrodka Kultury...