Ruszają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

Realizując obowiązek opracowania programu ochrony powietrza w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego...

Seniorzy na podsumowaniu 100 dni Rządu

W sobotę 29 lutego br. seniorzy z gminy Leoncin uczestniczyli w konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego podsumowującej 100 dni pracy Rządu. Ich udział możliwy był dzięki dobrej współpracy z Marleną Maląg...

Międzypokoleniowy Dzień Aktywności

25 lutego br. w Żyrardowie odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności. W spotkaniu z seniorami udział wzięli Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Międzypokoleniowy...

Strażacy z OSP w Wilkowie Polskim podsumowali 2019 rok

W sobotę 15 lutego br. o godz. 17.00 rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim. Wzięli w nim udział druhowie z jednostki oraz zaproszeni goście: Mariusz...

Gminny  System  Powiadamiania SMS

Osoby  zainteresowane  przystąpieniem  do  Gminnego  Systemu  Powiadamiania  SMS proszę o złożenie niniejszej zgody w Urzędzie Gminy Leoncin – pokój Nr 8 (sekretariat urzędu) lub w zalakowanej kopercie na ręce Sołtysa...

VII Bal UKS Goliat

W sobotę 1 lutego br. o godz. 20.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie rozpoczął się charytatywny VII Bal UKS Goliat. Przybyłych gości powitali organizatorzy tegorocznej imprezy Monika i Marek Cybulscy...