26 sierpnia 2021

Będzie chodnik w Nowych i Starych Grochalach

Blisko 2,5 km chodnika to efekt umowy jaka w środę 25 sierpnia br. została podpisana w Leoncinie. Stronami mowy są: Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – reprezentowany przez Dyrektora MZDW Grzegorza Obłękowskiego oraz Invest AG Sp. Z o.o. reprezentowana przez pełnomocników Grzegorza Golca i Wiktorię Waniek. Wykonawca inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w miejscowości Nowe Grochale i Stare Grochale na odcinku od km 75+750 do km 78+100 polegająca na budowie chodnika” ma 6 miesięcy na realizację zadania. Jednak ja zapowiadają pełnomocnicy prace rozpoczną się najszybciej jak tylko będzie to możliwe. 2350 metrów chodnika ułożone zostanie od przepustu na wjeździe do Nowych Grochal i sięgnie niemal rozjazdu w lesie w Starych Grochalach. Wartość inwestycji to 2 479 176,19 zł brutto. Wkładem Gminy Leoncin – reprezentowanej przez Adama Krawczaka Wójta Gminy było przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwoleń i zgód. Przy podpisaniu umowy obecne były osoby zaangażowane w 5-cioletni proces, którego dziś nastąpiło zwieńczenie: Tomasz Dąbrowski – Dyrektor MZDW, Jadwiga Zakrzewska – Radna Sejmiku Mazowieckiego, Arkadiusz Kiełbasiński – Przewodniczący Rady Gminy Leoncin i Bogdan Mosakowski – Radny Rady Gminy.

Dodaj komentarz