13 października 2023

Blisko 1 mln zł na remont drogi gminnej Nowe Polesie – Stare Polesie

W dniu 13 października 2023 roku w Wołominie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi w miejscowościach Nowe Polesie i Stare Polesie w Gminie Leoncin”. Gminę Leoncin reprezentował Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak oraz Skarbnik Gminy Leoncin – Krystian Bargieł.

W ramach zawartej umowy uzyskano dofinansowanie na łączną kwotę 977 897,62 zł na realizację przedmiotowego zadania, która stanowi 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Realizacja inwestycji o długości ok. 3,0 km, zostanie wykonana w terminie do 29 grudnia 2023 r.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

  1. budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
  2. dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  3. finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
    1. zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
    2. budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
    3. budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: im niższe dochody podatkowe, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Dodaj komentarz