15 marca 2024

Blisko 500 tys. zł. dofinansowania dla Gminy Leoncin

W dniu 14 marca 2024 r. w Starych Babicach przedstawiciele Gminy Leoncin – Adam Mirosław Krawczak Wójt Gminy Leoncin oraz Krystian Bargieł Skarbnik Gminy podpisali umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 490 050,00 zł.

Wsparcie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
1. W ramach Programu „OSP-2024” uzyskano dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Leoncinie.
Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt jednostek ochotniczych straży pożarnych.
2. W ramach Programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2024” uzyskano dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł na remont strażnicy w Wilkowie Polskim.
Celem realizacji zadania jest zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych i poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego strażnic jednostek OSP.

Integracja i rozwój lokalnych społeczności poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury
W ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” będziemy kontynuować modernizację Świetlicy wiejskiej w Leoncinie. W ubiegłym roku dzięki programowi i uzyskanemu dofinansowaniu mieliśmy możliwość wyremontowania pomieszczeń Świetlicy wiejskiej w Leoncinie. Wykonaliśmy: remont podłogi poprzez ułożenie posadzki żywicznej, malowanie sufitu drewnianego w sali głównej świetlicy, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, obudowę rur centralnego ogrzewania, remont schodów wejściowych z montażem daszka nad wejściem, zakup i montaż dwóch wentylatorów i jednego klimatyzatora, wymianę wyposażenia w łazienkach.
W ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Świetlicy wiejskiej w Leoncinie” w bieżącym roku planujemy zakup nowego wyposażenia sali głównej, kuchni oraz chłodni. Na ten cel w ramach programu pozyskaliśmy kwotę 96 000,00 zł.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024
W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach. W bieżącym roku planujemy realizację dwóch zadań:
1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w sołectwie Gać”.
2. „Zakup i montaż przystanków na terenie sołectwa Nowe Polesie i Stare Polesie”.
Łączna wartość dofinansowania na realizację tych zadań wyniosła 60 000,00 zł.

Pomoc dla zwierząt
W bieżącym roku będziemy kontynuować zadanie związane z realizacją bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt mieszkańców Gminy Leoncin w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.
Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.
Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 10 050,00 zł.

Przebudowa dróg dojazdowych
W ramach umowy o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zaplanowano realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski gm. Leoncin”. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 134 000,00 zł.

 

Dodaj komentarz