31 maja 2022

Blisko 8 mln dofinansowania z Polskiego Ładu

Dokładnie 7 980 000,00 zł trafi do budżetu Gminy Leoncin z Funduszu Polski Ład. Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakończył się 11 marca. W jego ramach każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić wnioski o dofinansowanie, z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.
Gmina Leoncin złożyła wnioski: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leoncin na kwotę 3 420 000,00 oraz Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin na kwotę 4 560 000,00. Oba wnioski zostały zaakceptowane.
Druga dobra wiadomość, która ucieszy mieszkańców zachodniej części Gminy Leoncin to taka, że zaakceptowany został również wniosek złożony przez Powiat nowodworski – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski- Nowiny-Leoncin w kwocie 8 455 000,00 zł. (fot. Droga powiatowa)
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Leoncin – 3.420.000,00 zł
W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa dróg gminnych w celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców gminy poprzez rozwój podstawowej infrastruktury technicznej tworzącej warunki do rozwoju terenów. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego z jednoczesnym podniesieniem standardu dróg gminnych, który wpłynie korzystnie na skomunikowanie mieszkańców z pozostałymi miejscowościami powiatu i województwa. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Leoncin – 4.560.000,00 zł
Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej długości. Planowana inwestycja stanowić będzie ciągłość istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Wykonanie zadania skutkować będzie wyposażeniem kolejnych terenów gminy w nowoczesny system kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych.

Dodaj komentarz