30 stycznia 2024

Blisko 870 tys. zł. dofinansowania na zakup samochodu dla OSP w Wilkowie Polskim

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Unijne środki pozwolą na zakup wozów strażackich dla OSP z całego województwa. W poniedziałek 29 stycznia br. w Zakroczymiu zostały podpisane umowy na wsparcie dla jednostek z powiatu nowodworskiego, do których trafi 1,5 mln zł na zakup 2 wozów strażackich. W sumie subregion warszawski zachodni otrzyma 9,5 mln zł na zakup 12 wozów strażackich.

W uroczystym podpisaniu umowy udział brali:

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

Anna Brzezińska – radna województwa mazowieckiego

Ilona Soja-Kozłowska – dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Monika Tchórznicka – zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Gminę Leoncin reprezentował Wójt Gminy Leoncin – Adam Mirosław Krawczak oraz Skarbnik Gminy Leoncin – Krystian Bargieł, którzy podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim”.

Całkowita wartość projektu: 1 752 910,00 zł

Dofinansowanie z UE: 868 380,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Głównym celem projektu jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym i cywilizacyjnym oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Leoncin, powiatu nowodworskiego i województwa mazowieckiego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych. Ochotniczą Straż Pożarną w Wilkowie Polskim reprezentowali: Henryk Frączak, Maciej Kurlanc oraz Andrzej Fronczak.

Dodaj komentarz