23 lutego 2021

Budowa chodnika Nowe Grochale, Stare Grochale – spotkanie

W związku z planowaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie budową chodnika przy trasie wojewódzkiej nr 575 w miejscowościach Stare Grochale – Nowe Grochale, Wójt Gminy Leoncin zaprasza właścicieli niżej wymienionych działek posesji na spotkanie w celu uzgodnienia projektów zjazdów w drogi wewnętrzne, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach, Nowe Grochale 40.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że brak uzgodnień na etapie planowania inwestycji z inwestorem – Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie, może skutkować koniecznością poniesienia przez właścicieli posesji kosztów własnych, związanych z dostosowaniem terenu do poziomu wybudowanego chodnika.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy  o kontakt pod numerem telefonu: 22 785-66-00 wew. 18.

Nowe Grochale: 138/8, 139/5, 141/3, 142/2, 144/10, 145/2, 146/8, 147/16, 148/2, 152/6

Stare Grochale: 57/3, 84/18, 84/19, 109/4, 

Osobom przybywającym na spotkanie przypominamy o konieczności zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa – zakrywania ust i nosa, zachowania odpowiedniego dystansu oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.

Dodaj komentarz