5 stycznia 2022

Czy Policja wróci do Leoncina?

Wiele wskazuje na to, że tak. Na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rady Gminy Leoncin, Radni przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leoncin na rzecz skarbu państwa. Na przekazanej nieruchomości planowane jest powstanie Posterunku Policji.
Jesienią ubr. pojawił się pomysł uruchomienia Posterunku w budynku należącym do Parafii w Leoncinie przy Pl. Kobendzy. Pomysłem zainteresowana była Komenda Stołeczna Policji a same rozmowy dotyczyły ilości etatów. Wójt Gminy Adam Krawczak zabiegał by Posterunek pracował całodobowo a nie jedynie w godz. 8.00-16.00. Jednak na etapie kolejnych rozmów prowadzonych przy wsparciu Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Maz. mł. Insp. Rafała Trzaskomy oraz podinsp. Roberta Bendowskiego Komendanta Komisariatu Policji w Czosnowie pojawiła się możliwość zbudowania Posterunku w Leoncinie. Warunkiem jest przeznaczenie przez Gminę Leoncin nieruchomości pod budynek, który w całości sfinansowany zostanie z środków KSP (łącznie z badaniami geologicznymi i mapą do celów projektowych).
Miejscem powstania nowoczesnego modułowego Posterunku będzie działka pomiędzy apteką a Urzędem Gminy, gdzie jeszcze kilka lat temu stał drewniany budynek Szkoły Podstawowej. Na Posterunku zatrudnionych będzie 8 do 10 policjantów pełniących służby patrolowe. Wydziały dochodzeniowe i kryminalne pozostaną przy Komisariacie w Czosnowie.
Wstępny koszt inwestycji to ok. 2,5 mln zł. Prognozowany termin uruchomienia lipiec 2022 roku.
(fotografia poglądowa)

Dodaj komentarz