20 czerwca 2024

Debata społeczna. Czy czujemy się bezpieczni w swojej gminie.

W środę 19 czerwca odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie debata społeczna na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Ze strony Policji udział wzięli: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim kom. Sebastian Podgórski, Komendant Komisariatu w Czosnowie podkom. Łukasz Huczko, Kierownik Posterunku w Leoncinie p.o. asp. szt. Tomasz Kąpiński oraz Dzielnicowy st. asp. Zbigniew Trąbiński. Spotkanie poprowadziła Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podkom. Joanna Wielocha. Pani podkomisarz zwróciła uwagę na temat nowych metod wyłudzeń m.in. za pomocą mediów społecznościowych oraz oszustów, którzy podają się za urzędników z Państwowej Inspekcji Pracy próbują wyłudzić pieniądze od pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w rolnictwie. Te nowe metody, poza znanymi m.in. „na wnuczka” są coraz częstsze i dotyczą również mieszkańców powiatu nowodworskiego. W debacie wzięli udział Radni Gminy Leoncin wraz z przewodniczącym Rady panem Markiem Dominiakiem, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz seniorzy z Klubu Senior + Wilków Polski z kierownikiem OPS Leoncin panią Małgorzatą Osińska-Pujer. Pierwsza część była to debata ewaluacyjna, podczas której omówione zostały postulaty i wnioski zgłoszone podczas spotkania w ubiegłym roku. Druga część spotkania to debata społeczna inicjująca, poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy Leoncin. Zgromadzeni goście zabierali głos i zgłaszali swoje spostrzeżenia dotyczące ich bezpieczeństwa w miejscu w którym mieszkają. Były to głównie zagrożenia w ruchu drogowym oraz miejscowe zakłócenia spokoju mieszkańców. Uczestnicy debaty zapoznali się również z aplikacją dostępną na smartfony „Moja Komenda”, która ułatwia kontakt z dzielnicowym oraz z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, przez którą można zgłaszać zagrożenia z różnych kategorii. M.in. akty wandalizmu, kłusownictwo, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją czy wałęsających się bezpańskich psów. Katalog zagrożeń jest długi, mapa dostępna jest pod linkiem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html Policja prosi jednak o rozwagę zanim wyślemy zgłoszenie, żeby uniknąć żartobliwych bądź nieuzasadnionych zgłoszeń, które destabilizują pracę Policji odciągając patrole od ważnych zdarzeń. Od 1.06.2023 r. roku do 10.06.2024 r. roku na 81 zgłoszeń z terenu gminy Leoncin tylko 6 było potwierdzonych i uzasadnionych. Przypominamy, że numer „112” jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej, a służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Kontakt do dzielnicowego z terenu gminy Leoncin pana st. asp. Zbigniewa Trąbińskiego w godzinach służby 600 997 248 lub 22 785 00 07.

Dodaj komentarz